TDCKudo, Aoshi
NUMBERS DESIGN BY
MEMBER

Kudo, Aoshi